Home » Nieuws » Archief » Uitstel

Aangifte inkomstenbelasting --> Vraag tijdig uitstel aan!

 

Fiscus let scherp op te laat ingediende aangiften
Bij de belastingaangifte is het dit jaar vooral belangrijk om op tijd te zijn. De Belastingdienst let namelijk extra op of iemand de aangifte vóór 1 april instuurt. De fiscus houdt scherp bij wie te laat is en kan telaatkomers een boete opleggen. Tweemaal te laat betekent dat iemand het jaar daarop geen uitstel meer kan krijgen, zo valt te lezen. 

 

Lukt het u niet om voor 1 april aangifte inkomstenbelasting te doen, vraag dan tijdig uitstel aan. U kunt een schriftelijk verzoek tot uitstel richten aan onderstaand adres. U hoeft daarbij geen reden aan te geven waarom u uitstel wilt. U krijgt uitstel tot uiterlijk 1 september 2012.

 

Belastingdienst/Centrale Administratie
Postbus 2523
6401 DA  Heerlen 

 

Wanneer u gewend bent uw aangifte via een belastingadviseur te laten invullen dan zal deze adviseur in veel gevallen voor u uitstel aanvragen. De adviseur krijgt dan uitstel tot 1 mei 2013 om uw aangifte in te dienen.

 

Let op !
De belastingdienst heeft weer veel belastingplichtigen een brief gestuurd dat ze op basis van de aangifte van vorig jaar geen aangifte over 2011 meer hoeven te doen. Bent u van mening dat het voor u wel interessant kan zijn om een aangifte te doen, maakt u dan gebruik van een zogenaamd T(eruggaaf) biljet/digitale aangifte. Dat hoeft niet direct: u heeft daar zelfs vijf jaar de tijd voor. Omdat u echter geen verzoek hebt gehad om aangifte te doen, kunt en hoeft u ook geen uitstel aan te vragen. Maar hierin schuilt ook een gevaar. Misschien heeft u nog recht op een toeslag (huur-, zorg-, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag). Als u geen uitstel kunt aanvragen omdat u geen aangifte hoeft te doen, MOET de toeslag over 2011 voor 1 april 2012 worden aangevraagd. Verzoeken die na 1 april worden ingediend leiden onverbiddelijk tot een afwijzing.
Informatie over Toeslagen kunt u vinden op deze site: Nieuws, actueel, item Toeslagen, maar natuurlijk ook op de site van de Belastingdienst.
Of neem contact op met uw adviseur.